บริษัท ทีบี อินฟินิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
235/12 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทรศัพท์ : 063-535-1944
Fax : 042-323866