ฟิล์ม ZEAL PROTECH เป็นผู้นำด้านการติดตั้งฟิล์มกรองแสงสำหรับอาคาร ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการกันความร้อนในระดับสูง จากเทคโนโลยีนาโนเซรามิค ที่ให้ทั้งความสวยงามจากภายนอก และปกป้องจากภายใน มีประสิทธิภาพในการกันความร้อน และให้ความสบายตา ลดแสงสะท้อน เพิ่มความคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืน อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานเพื่อลดความร้อนภายในอาคารอีกด้วย