หมดห่วงกับปัญหาการใช้สัญญาณระบบนำทาง GPS ภายในรถยนต์ไม่ได้ หรือสัญญาณดีเลย์ จนพาให้คุณต้องหลงทิศทาง เพราะฟิล์มนาโนเซรามิค มีคุณสมบัติที่ไม่รบกวนคลื่นการสื่อสารทุกชนิด ผ่านทุกคลื่นสัญญาณ เช่น ระบบนำทาง GPSที่ติดตั้งมากับรถ , ระบบนำทางจาก Google Map , Easy Pass (ระบบเก็บค่าผ่านทางด่วนอัตโนมัติ)